ABOUT US

  
  »  Contact us
  »  Privacy Policy
  »  Site Map
  »  Jobs
  »  FAQs
  »  Service Complain
  
  
  
  
Home > About us

คำถามที่พบบ่อย
Q  เหตุผลที่ควรเลือกใช้อลูมิเนียมเส้นของบริษัท เมืองทองฯ
A  เพราะอลูมิเนียมเส้นของเรามีคุณภาพสูงอยู่ในระดับสากล ผลิตจากวัตถุดิบจากแหล่งคุณภาพที่ดีที่สุด มีโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานมีระบบควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิต การันดีได้จากผลงานคุณภาพหลากหลายโครงการในระดับสากลที่เลือกใช้อลูมิเนียมเส้นหน้าตัดของเมืองทองฯ
 
Q  ทำไมบางคนมองว่า อลูมิเนียมของเมืองทองฯราคาแพง
A  จริงๆแล้วราคาอลูมิเนียมของเมืองทองถือว่าเป็นราคาปกติ ถ้าเทียบกับอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าถือว่าคุ้มค่ากับการลงทุน เพราะสินค้าของเรามีความคงทนสูง อลูมิเนียมบางชนิดของเรามีความคงทนยาวนาน 10 – 15 ปี
 
Q  อลูมิเนียมของเมืองทองเข้าถึงยาก จริงหรือ?
A  ในความเป็นจริงแล้วอลูมิเนียมของเมืองทองมีจำหน่ายอยู่ทั่วไป หลากหลายกลุ่มลูกค้าทั้งกลุ่มงานก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรม กลุ่มงานอุตสาหกรรมและกลุ่มลูกค้ารายย่อย ซึ่งปัจจุบันก็มีอยู่ทั่วไป ซึ่งหากผู้ที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการจำหน่ายกับทางบริษัทฯได้ตลอดเวลา