สิ่งที่เมืองทองมุ่งเน้นคือการผลิตงานให้ได้คุณภาพ สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
ด้วยความใส่ใจในสวัสดิภาพของบุคลากร และสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม

Our VISION (วิสัยทัศน์)

“เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมหน้าตัดครบวงจรชั้นนำของประเทศไทย”

“To be Thailand’s leading one-stop solution for Extruded Aluminium”

Our MISSION (พันธกิจ)

“เมืองทองอาลูมิเนียมผลิตอลูมิเนียมหน้าตัดคุณภาพโดยมุ่งมั่นพัฒนาการบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูก ค้า ใส่ใจในสวัสดิภาพของบุคลากร และสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อผู้ถือหุ้น”

sustainbilty
ปลูกฝังเมล็ดพันธุ์ที่ยั่งยืน

  • Quality คุณภาพ
  • Customer ลูกค้า
  • People บุคลากร
  • Return ผลตอบแทน

เราเชื่อว่า “อลูมิเนียม”
เป็นวัสดุแห่งอนาคต

     สิ่งสำคัญที่ทำให้เรา อยู่รอดผ่านวิกฤตเศรษฐกิจมาได้ในตลอด 33 ปี คือความมั่นใจในตัววัสดุอลูมิเนียม เพราะเมืองทองฯ เราอยู่ในธุรกิจอะลูมิเนียมมานานกว่าใคร และด้วยคุณสมบัติเฉพาะ ที่มีน้ำหนักเบากว่าเหล็กถึง 3 เท่า ความเป็นไปได้ในการขึ้นรูป ที่มีความละเอียดและหลากหลาย มีความทนทานต่อสภาพอากาศต่างๆ ทำให้อลูมิเนียมเป็นวัสดุที่คุ้มค่า เหมาะสมในการใช้งานในภาคส่วนต่างๆ ของอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโต เช่น ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ยานยนต์ วิศวกรรม ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์ รวมทั้งเทคโนโลยีแห่งอนาคต เพราะสสารไม่สูญหาย อลูมิเนียมจึงถือเป็นวัสดุ 9 ชีวิต100% รีไซเคิล ที่สามารถนำกลับมาหลอม ครั้งแล้วครั้งเล่า เปลี่ยนรูปแบบ หน้าที่ ประโยชน์ใช้สอย นับเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดอย่างคุ้มค่า ยากจะหาวัสดุอื่นใดเทียบเท่า 

TIMELINE

พ.ศ.2523

ก่อตั้งบริษัทเมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท บนพื้นที่ 15  ไร่ พนักงานจำนวน 60 คน ที่อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ พร้อมเครื่องรีดขนาด 600 และ 1800 ตัน

พ.ศ.2531

ขยายพื้นที่โรงงานเป็น 30 ไร่ พนักงาน 330 คน และเพิ่มเครื่องรีดขนาดใหญ่ 1250 ตัน 1750 ตัน
และ 1800 ตัน

พ.ศ.2540

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท และร่วมลงทุน ก่อตั้ง บริษัทเมืองแม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 เพื่อผลิตอลูมิเนียมกลุ่มงานยานยนต์  

พ.ศ.2542

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 400 ล้านบาทและเข้าสู่ยุคสร้างมาตรฐานบริษัทเมืองทองฯสู่ระดับสากล

พ.ศ.2556

ขยายพื้นที่โรงงานเป็น 43 ไร่ และมีทุนจดทะเบียน 1,200 ล้านบาท พนักงาน 900 คน สร้างอาคารประกอบ MT Dynasty เพิ่มพื้นที่การผลิตเป็น 68,800 ตารางเมตร  

พ.ศ.2558

สร้างคลังเก็บสินค้าสำหรับกระจายต่อไปยังลูกค้า ขนาด 3,000 ตารางเมตร ซึ่งรองรับการจัดเก็บสินค้าได้ 1500 ตัน พร้อมทั้งมีระบบบาร์โค้ด และบริหารสินค้าคงคลังด้วยระบบ ERP เพื่อความถูกต้องแม่นยำในการจัดการ และส่งมอบตรงตามกำหนดเวลา

พ.ศ.2560

ขยายฐานการผลิต ไปที่โรงงานเมืองทอง 2  ถนนบางนาตราด ก.ม.25 มีพื้นที่การผลิต 16,000 ตารางเมตรบนพื้นที่  11 ไร่