ออกบูทงาน

10 January 2018

เมืองทองอลูมิเนียมร่วมออกบูทงาน
" Myan Build " ณ.ย่างกุ้ง ประเทศพม่า

การฝึกอบรมประกอบชุดยูโร

20 July 2018

การฝึกอบรมประกอบชุดยูโรของบริษัทฯ " ณ. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

การฝึกอบรมประกอบชุดยูโร เชียงใหม่

18 May 2018

การฝึกอบรมประกอบชุดยูโรของบริษัทฯ " ณ. จังหวัดเชียงใหม่ 
ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561