66 ม.11 ซ.วิลาลัย ถนนบางนา-ตราด
กม.20 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. (662)337-2816-20
Fax. (662)337-2612
mt@mtaluminium.com
sale@mtaluminium.com